НК "Железопътна инфраструктура" - член на ОСЖД

НК „Железопътна инфраструктура” – член на ОСЖД 


Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД) е международна междуправителствена организация, създадена от Съвещанието на министрите на транспорта на 28 юни 1956 г. в София. Основа за съществуването и работата на ОСЖД е Уставът на ОСЖД, който има характер на международен договор. 
Членове на ОСЖД са министерствата на транспорта и централните държавни органи, отговарящи за железопътния транспорт на 27 страни.
Основни направления на дейността на ОСЖД са развитие и усъвършенстване на международните железопътни превози между Европа и Азия; изработване на съгласувана транспортна политика и стратегия за повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт; сътрудничество в решаване на проблеми от правен, икономически, информационен, екологичен, технически и експлоатационен характер, свързани с развитието на международните железопътни превози и железопътната инфраструктура.

 

Повече информация можете да намерите на: www.osjd.org