НК "Железопътна инфраструктура" - член на UIC

НК „Железопътна инфраструктура” – член на UIC

 

      Международният съюз на железниците (UIC) е основан през 1922 г. в следствие на междуправителствени конференции с цел уеднаквяване на условията за изграждане и експлоатация на железния път. Към днешна дата UIC е световната организация за сътрудничество между железниците. Дейността й обхваща всички сфери, за които е от значение развитието на железопътния транспорт.
UIC наброява 162 члена. НК „БДЖ”, като единна компания, обединяваща инфраструктурния мениджър и железопътния оператор, е от съоснователките на международната организация. Като самостоятелна компания НК “ЖИ” е официално обявена за активен член на UIC на 19 ноември 2003 г. от Генералната aсамблея.

 

Повече информация можете да намерите на: www.uic.asso.fr