Работна група по Коридор номер 10

Работна група по Коридор X


    Коридор Х включва железопътната ос Залцбург-Любляна-Загреб-Белград-Ниш-София-Солун с разклонения към Истанбул, Атина, Грац и Будапеща.
Работното общество по Коридор Х (ARGE Korridor X) е създадено през 2001 г. като съюз на средно- и южноевропейски железници на базата на Меморандум за разбирателство.
Обществото е подчинено на австрийското гражданско право и е със седалище Виена, като включва 10 страни-членки. Целите са свързани с модернизация и развитие на железопътната мрежа като интегрирана част от общата транспортната верига. Конкретни задачи са координирана презентация, обществена дейност и съвместна защита на общите интереси пред национални и международни организации, както и внедряване на нови проекти в изследователската и пазарната област.
НК "ЖИ" е активен член на ARGE Korridor X от момента на създаването му и сътрудничи ползотворно по всички проекти.

 

Повече информация можете да намерите на: www.arge-kx.com/en/index.jsp