Референтен документ

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

 

Референтният документ на железопътната мрежа има за цел да запознае детайлно заявителите с общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет. Документът  съдържа и информация относно условията за достъп до релсов път, до обслужващи съоръжения и до услуги, предоставяни в тези съоръжения.