Пресцентър

Отдел „Връзки с обществеността и протокол”
e-mail: pr@rail-infra.bg
protocol@rail-infra.bg

телефони за връзка: 02/932 35 47; 02/932 34 13; 02/932 61 55; 02/932 60 62; 02/932 60 53

 

Елена Йотова - ръководител отдел
е-mail: e.yotova@rail-infra.bg


Десислава Симеонова 
е-mail: d.simeonova@rail-infra.bg 
тел.:0886 33 90 09

 

Виолета Милева
е-mail: violeta_mileva@rail-infra.bg

тел.:0887 96 80 16

 

Албена Краева

e-mail: protocol@rail-infra.bg

 

 

Людмила Якофова

e-mail: l.yakofova@rail-infra.bg

тел.: 0890 55 55 17

 

 

 

Интернет страница: http://www.rail-infra.bg/