Отдел "Класифицирана информация и вътрешна сигурност"

Отдел "Класифицирана информация и вътрешна сигурност"

 

Любомир Тодоров
Телефон: (+359 2) 932 30 93
e-mail: lubomir.todorov@rail-infra.bg