МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОТСЕЧКА СОФИЯ-ЕЛИН ПЕЛИН

 

С решение на главна дирекция „Транспорт и мобилност“ през месец юли 2015 г. от Европейската комисия е одобрен проект "Модернизация на железопътната отсечка София - Елин Пелин", финансиран от МСЕ с бенефициент НКЖИ.

Споразумението е подписано на 09 ноември 2015 от НКЖИ и 18 Ноември 2015 от INEA.


Проектът ще бъде изпълнен в периода 01.07.2015 – 31.12.2020 и включва 7 основни дейности:


Дейност 1 - Управление на проекта и комуникация
Дейност 2 - Технически проект за жп участъка София-Елин Пелин
Дейност 3 - Отчуждения на земя
Дейност 4 - Строителни работи
Дейност 5 – Оценка на съответствието и строителен надзор
Дейност 6 – Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост
Дейност 7 - Археологически мониторинг по време на строителните работи

Обща стойност на проекта е 67 984 600 EUR

 

Източници на финансиране:
Финансиране от МСЕ - 57 786 910 EUR
Държавен бюджет - 10 197 689 EURСпецифични цели на модернизацията на жп участъка София-Елин Пелин, са подобряване на безопасността на железопътната отсечка, увеличаване на скоростта по железопътния участък, повишаване на капацитета и намаляване на замърсяването на околната среда.

На 28 Януари 2016 г. на 1-ви етаж в ДП НКЖИ – Централно управление, София се проведе първата среща с ръководителя на проекта от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) г-н Антонио Гарсия - Суарес, където бяха представени членовете на звеното за изпълнение на проекта и мениджърския екип на НКЖИ, отговорни за МСЕ. Беше представен напредъка по проектите София - Волуяк и София - Елин Пелин. Също така бяха обсъдени общите правила за плащане и отчетност, времевия график, препоръки и планове за действие за следващия месец.