МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ-ЕЛИН ПЕЛИН

 

"Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин" 

С решение на главна дирекция „Транспорт и мобилност“ през месец юли 2015 г. от Европейската комисия е одобрен проект "Модернизация на железопътния участък София - Елин Пелин", финансиран от МСЕ с бенефициент НКЖИ.

Споразумението е подписано на 09 ноември 2015 г. от НКЖИ и на 18 Ноември 2015 г. от INEA.

На 28 Януари 2016 г. на 1-ви етаж в ДП НКЖИ – Централно управление, София се проведе първата среща с ръководителя на проекта от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) г-н Антонио Гарсия - Суарес, където бяха представени членовете на звеното за изпълнение на проекта и мениджърския екип на НКЖИ, отговорни за МСЕ. Беше представен напредъка по проектите София - Волуяк и София - Елин Пелин. Също така бяха обсъдени общите правила за плащане и отчетност, времевия график, препоръки и планове за действие за следващия месец.


Проектът включва 7 основни дейности:


Дейност 1 - Управление на проекта и комуникация
Дейност 2 - Технически проект за жп участъка София-Елин Пелин
Дейност 3 - Отчуждения на земя
Дейност 4 - Строителни работи
Дейност 5 - Оценка на съответствието и строителен надзор
Дейност 6 - Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост
Дейност 7 - Археологически мониторинг по време на строителните работи

 

Обща стойност на проекта: 132 966 320 лева без ДДС

Източници на финансиране:

Финансиране от МСЕ: 113 021 372 лева без ДДС
Държавен бюджет: 19 944 948 лева без ДДС

 

Железопътен участък София- Елин Пелин е част от трасето София - Пловдив и е сред основните железопътни връзки в страната с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща най-големите индустриални градове София и Пловдив. Изпълнението на проекта е предвидено да приключи в края на 2022 г. Проектът включва модернизация на 23-километровата железопътна линия, на системите за сигнализация и телекомуникации и контактната мрежа, както и изграждане на нови надлези в жп гарите Верила и Казичене за безопасно пресичане на две нива със съществуващата пътна мрежа. Специфични цели на проекта са подобряване безопасността на железопътната отсечка, увеличаване скоростта по железопътния участък, повишаване капацитета и намаляване замърсяването на околната среда.

Строително монтажни дейности:
– премахване на 2 прелеза в гара Казичене и спирка Верила и строителство на 2 нови надлеза;
– строителство/реконструкция/рехабилитация на 6 железопътни мостове, 1 железопътен подлез, 2 пътни надлеза, 1 пътен подлез, 5 пешеходни подлеза, 4 пешеходни надлеза, 4 селскостопански подлеза, 17 водостоци;
– строителство/реконструкция на 13 перони в следните гари/спирки: Подуяне, Христо Смирненски, Искърско шосе, Искър, Казичене, Верила;
– модернизирани и реконструирани двойна жп линия и контактна мрежа между София и Елин Пелин и коловозно развитие и контактна мрежа в гарите Подуяне, Искър и Казичене;
– модернизирани осигурителна и телекомуникационна системи според стандартите за инфраструктура на ТСОС между София и Елин Пелин.

 

Изпълнител: ДЗЗД „Келет АБ“

Строителен надзор: Обединение "Рубикон - КИГ - АДТ"