Референтен документ на жп мрежа 2018-2019 година, валиден от 09.12.2018 г. до 14.12.2019 г.

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА 2018-2019 ГОДИНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Специални мерки в случай на смущения

Приложение 2 Рамка за разпределяне на инфраструктурен капацитет по железопътен коридор за конкурентоспособни товарни превози 7 (ТЖК 7)

Приложение 3 Правила за начисляване на инфраструктурни такси, цени за използвани услуги, срокове и начин на заплащане

Приложение 4 Процес на заявяване, разпределяне на инфраструктурен капацитет, ползване и анулиране на разпределения капацитет

Приложение 4.1 Подробно описание на процесите и сроковете за заявяване и разпределяне на капацитет

Приложение 4.2 Условия за подаване и попълване на заявка за изготвяне/корекция на разписание, назначаване, отмяна на влак

Приложение 5 Ценова листа на ДП „НКЖИ“

Приложение 6 Карта на железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ“

Приложение 7 Карта на системи за телекомуникации

Приложение 8 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в експлоатационните пунктове

Приложение 9 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в междугарията

Приложение 10 Карта на системи за контрол движението на влаковете (АЛС/ETCS)

Приложение 11 Карта на ТЖК 7

Приложение 12 Карта ограничение по фидерни зони

Приложение 13 Карта на електрифицираните железопътни линии

Приложение 14 Таблица списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии

Приложение 15 Таблица списък на гарите и информация за тях по отношение на обслужване на пътници

Приложение 16 Таблица с информация за километричното положение на гарите по жп мрежа

Приложение 17 Таблица списък на спирките и километричното им положение по съответните линии

Приложение 18 Таблица капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 19 Таблица на обслужващи съоръжения

Приложение 20 Таблица с номерата на честотните групи на ВДРВ (влакови диспечерски радиовръзки)

Приложение 21 Таблица с местоположението на аварийните телефонни колонки

Приложение 22 Таблица списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежа

Приложение 23 Таблица със списък на железопътните мостове

Приложение 24 Таблица списък на тунелите

Приложение 25 Таблица с максимални наклони по жп линии

Приложение 26 Таблица допустими максимални скорости по железен път в ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 27 Таблица постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях

Приложение 29 Таблица с разстояния между експлоатационните пунктове от железопътната инфраструктура управлявана от ДП „НКЖИ“ използвани за изчисляване на инфраструктурни такси и цени за услуги

Приложение 30

Приложение 31 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с лицензирани железопътни превозвачи

Приложение 32 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с железопътни предприятия

Приложение 33 Схема, отчитаща функционирането

Приложение 33А „Методика за определяне на компенсациите на лицензираните железопътни превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП „НКЖИ“, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали и във връзка с приета между железопътните превозвачи и ДП НКЖИ „Схема отчитаща функционирането“

Приложение 34 Методики за изчисляване на такси и цени, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Приложение 35 Списък на граничните гари и информация за тях