Референтен документ на жп мрежа 2018-2019 година, валиден от 09.12.2018 г. до 14.12.2019 г.

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА 2018-2019 ГОДИНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Специални мерки в случай на смущения

Приложение 2 Рамка за разпределяне на инфраструктурен капацитет по железопътен коридор за конкурентоспособни товарни превози 7 (ТЖК 7)

Приложение 3 Правила за начисляване на инфраструктурни такси, цени за използвани услуги, срокове и начин на заплащане

Приложение 4 Процес на заявяване, разпределяне на инфраструктурен капацитет, ползване и анулиране на разпределения капацитет

Приложение 4.1 Подробно описание на процесите и сроковете за заявяване и разпределяне на капацитет

Приложение 4.2 Условия за подаване и попълване на заявка за изготвяне/корекция на разписание, назначаване, отмяна на влак

Приложение 5 Ценова листа на ДП „НКЖИ“

Приложение 6 Карта на железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ“

Приложение 7 Карта на системи за телекомуникации

Приложение 8 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в експлоатационните пунктове

Приложение 9 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в междугарията

Приложение 10 Карта на системи за контрол движението на влаковете (АЛС/ETCS)

Приложение 11 Карта на ТЖК 7

Приложение 12 Карта ограничение по фидерни зони

Приложение 13 Карта на електрифицираните железопътни линии

Приложение 14 Таблица списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии

Приложение 15 Таблица списък на гарите и информация за тях по отношение на обслужване на пътници

Приложение 16 Таблица с информация за километричното положение на гарите по жп мрежа

Приложение 17 Таблица списък на спирките и километричното им положение по съответните линии

Приложение 18 Таблица капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 19 Таблица на обслужващи съоръжения

Приложение 19А Информация за обслужващи съоръжения, до които ДП „НКЖИ“ осигурява достъп

Приложение 19Б Образец за подаване на информация от оператори на обслужващи съоръжения

Приложение 20 Таблица с номерата на честотните групи на ВДРВ (влакови диспечерски радиовръзки)

Приложение 21 Таблица с местоположението на аварийните телефонни колонки

Приложение 22 Таблица списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежа

Приложение 23 Таблица със списък на железопътните мостове

Приложение 24 Таблица списък на тунелите

Приложение 25 Таблица с максимални наклони по жп линии

Приложение 26 Таблица допустими максимални скорости по железен път в ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 27 Таблица постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2018/2019 г.

Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях

Приложение 29 Списък на граничните гари и информация за тях

Приложение 30 Таблица с разстояния между експлоатационните пунктове от железопътната инфраструктура управлявана от ДП „НКЖИ“ използвани за изчисляване на инфраструктурни такси и цени за услуги

Приложение 31 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с лицензирани железопътни превозвачи

Приложение 32 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с железопътни предприятия

Приложение 33 Схема, отчитаща функционирането

Приложение 33А „Методика за определяне на компенсациите на лицензираните железопътни превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП „НКЖИ“, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали и във връзка с приета между железопътните превозвачи и ДП НКЖИ „Схема отчитаща функционирането“

Приложение 33Б Единични стойности на един човекочас на човек от локомотивна и превозна бригади от „Методика за определяне на компенсациите на лицензираните железопътни превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП „НКЖИ“, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали“

Приложение 34 Методики за изчисляване на такси и цени, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Приложение 35 Метод за изчисляване и детайлно отчитане на преките разходи за дейността на ДП „НКЖИ“