Архив обяви

Решение № ЕО – 33/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

23.09.2013 г.

На основание чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми ви уведомяваме, че Министъра на околната среда и водите е издал Решение № ЕО - 33/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка:

 

Решение № ЕО - 33/2013 г.