Архив обяви

Списък на проект за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 21.10.2013 г.

21.10.2013 г.