Архив обяви

Списък на проект за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

29.10.2013 г.

С П И С Ъ К

на проект за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

На свое заседание, проведено на 28.10.2013 г. в 13,30 часа жилищната комисия към Централно управление на ДП „НКЖИ” на основание Заповед № 199 от 14.02.2012 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” се събра и разгледа, изпратените от жилищните комисии към ЖПС София и ЖПС Враца, протоколи със становището им за настаняване и пренастаняване, в свободните жилищни и други имоти при спазване на установените нормативи, и предлага следният проект на разпределение:

 

                  ЖПС СОФИЯ

 

                  І. 1. В жилище, представляващо: една стая и днивна – преходни, кухня, сервизно помещение и мазе № 1, с полезна площ 37,00 кв.м, с адрес: гр. София, гара Искър, ул. „5002”, бл. 5, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Фиданка Христова Славчева, по реда на чл. 3 ал. 6 от Правилата.

          

                  І. 2. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 35,00 кв.м, с адрес: жп гара Струмяни, ул. „Св.Св. Констонтин и Елена” № 3, бл. 2, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надежда Славчова Белемезова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

                  І. 3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 54,00 кв.м, с адрес: жп гара Струмяни, ул. „Св.Св. Констонтин и Елена” № 3, бл. 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Митра Фердинандова Стоянова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

            

                  І. 4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 59,69 кв.м, с адрес: жп гара Струмяни, ул. „Св.Св. Констонтин и Елена” № 3, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надка Димитрова Самарджиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

                  І. 5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: жп гара Сандански, район „Нова гара” № 2, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Любомир Иванов Кременлиев.

 

І. 6. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 40,50 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата” № 14, бл. 6, вх. 8, ет. 1, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Спаска Илиева Панова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 7. В жилище, представляващо: стая, кухня, антре, тоалетна, мазе и барака, с полезна площ 30,96 кв.м, с адрес: гр. София, ул. „Стефансон” № 5В, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Фиданка Иванова Ангелова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 54,00 кв.м, с адрес: жп гара Перник-разпределителна, ул. „Сини вир”, бл. 3/236/, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мария Димитрова Генчева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 65,48 кв.м, с адрес: жп гара Симитли, ул. „Георги Димитров” № 49, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Дамян Михайлов Каралийски.

 

І. 10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 52,48 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Васил Левски, ул. „Витиня” № 39, бл. 17, ет. 4, ап. 14, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Катин Андреев Атанасов.

 

І. 11. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 40,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, ж.к. Възход, ул. „Тютюнева долина” № 7, бл. 2, вх. Д, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Валерия Георгиева Караджова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 12. В жилище, представляващо: стая, кухня, антре, външна тоалетна и мазе, с полезна площ 33,00 кв.м, с адрес: гара Вакарел, ул. „Железничарска”, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Огнян Ангелов Гяуров.

 

І. 13. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 27, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Тодор Емилов Димитров.

 

І. 14. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 51,24 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата” № 14, бл.21, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надка Павлова Цекова.

 

І. 15. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 37,00 кв.м, с адрес: с. Яна, бул. „Васил Левски” №20, бл. 3 /в селото/, ет. 3, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Ивайло Аспарухов Александров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 16. В жилище, представляващо: стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 24,30 кв.м, с адрес: гр. София, жп гара Захарна фабрика, сграда № 2 – СПЗ, ул. „Крум Стоянов” 1А, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Малинка Методиева Милошева-Сергиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 17. В жилище, представляващо: две стаи, общо антре и обща тоалетна, с полезна площ 27,69 кв.м, с адрес: гр. София, ул. „Козлодуй” № 2, бл. 3, вх. А, ет. 4, таван № 9 „б”, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Фиданка Георгиева Михайлова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                                                                                                  

І. 18. В жилище, представляващо: стая, кухня, антре, външна тоалетна и мазе, с полезна площ 38,18 кв.м, с адрес: гр. София, гара Искър, ул. „5002”, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Александър Силванов Методиев.

                                                                                                  

І. 19. В жилище, представляващо: стая, кухня и външна тоалетна, с полезна площ 37,00 кв.м, с адрес: гр. Перник-разпределителна, ул. „Сини вир” № 2, бл. 4, вх. В, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Славчо Симов Младенов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 20. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и самостоятелна етажна тоалетна, с полезна площ 41,22 кв.м, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 122В, ет. 2, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ася Георгиева Стефанова.

 

І. 21. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 32,07 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата” № 14, бл. 15, вх. 2, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надка Вескова Димитрова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 22. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 34,22 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата” № 14, бл. 7, вх. 5, ет. 1, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Лоло Димитров Найденов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 23. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 64,34 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 218А, вх. А, ет. 8, ап. 23, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Велислава Иванова Георгиева.

 

І. 24. В жилище, представляващо: стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 43,00 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 11, вх. А, ет. 4, ап. 14, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Станка Александрова Бенинска, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

І. 25. В жилище, представляващо: стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 42,07 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 11, вх. Г, ет. 1, ап. 100, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Емил Кирилов Манчев.

 

І. 26. В жилище, представляващо: четири стаи, кухня, антре, тоалетна с баня и мазе, с полезна площ 95,51 кв.м, с адрес: гр. София, ул. „Козлодуй” № 2, бл. 3, вх. А, ет. 3, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Николай Атанасов Нинов.

 

                  ЖПС ВРАЦА

 

ІI. 1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 44,69 кв.м, с адрес: гр. Бойчиновци, ул. „Георги Димитров” № 17, жп блок 428,  ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Боно Христов Стефанов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

IІ. 2. В жилище, представляващо: две стаи и външно сервизно помещение, с полезна площ 24,10 кв.м, с адрес: с. Владо Тричков, ул. „2-ра” № 23 А, жп бл. 3, вх. Б, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Марияна Борисова Колева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.