Архив обяви

Уведомление за жилищна комисия

20.11.2013 г.

 

                   На вниманието на членовете на жилищната комисия назначена със Заповед № 199 от 14.02.2012 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”.

                   Уведомявам Ви, че заседание на жилищната комисия ще се проведе на 26.11.2013 г. /вторник/ от 13,30 часа в сградата на ДП „НКЖИ” - Централно управление.

                     В случай на заетост от Ваша страна, моля осигурете присъствие на заместника си от резервния състав на комисията.