Архив обяви

Списък на проект за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 26.11.2013 г.

26.11.2013 г.