Архив обяви

Списък на проект за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 14.12.2013 г.

14.12.2013 г.