Архив обяви

Списък за за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

27.02.2014 г.