Архив обяви

Обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, в участък Елин Пелин – Септември

25.06.2014 г.