Архив обяви

Обява за предстоящи за освобождаване ведомствени жилища на ЖПС Враца към 27.08.2014 г.

27.08.2014 г.