Архив обяви

Обява за свободните жилища на територията на регион Г.Оряховица, разпределени по поделения, в чийто баланс се водят, към 27.08.2014 г.

27.08.2014 г.