Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

08.09.2014 г.