Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на ДМА

03.10.2014 г.

ДП “НК ЖИ”, ПОДЕЛЕНИЕ “СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”,

ССТ-ПЛОВДИВ

На основание Заповед № 1557 / 04.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НКЖИ” и Заповед № 167 / 24.09.2014 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от “Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А:

 

Търг с тайно наддаване за продажба на следните ДМА, водещи се в баланса на ССТ- Пловдив по позиции:

1. бракуван товарен автомобил ЖУК А11

2. лек автомобил УАЗ 469 с регистрационен № РВ4335КВ

3. товарен автомобил бордови Преслав 1100 с регистрационен № РВ7962МН

4. лек автомобил УАЗ 469 с регистрационен № РВ4324КВ

5. лек автомобил УАЗ 469 с регистрационен № РВ4327КВ

6. лек автомобил УАЗ 450А с регистрационен № РВ4328КВ

7. лек автомобил УАЗ 469 с регистрационен № РВ4330КВ

8. лек автомобил ГАЗ 69М с регистрационен № РВ4336КВ

9. лек автомобил УАЗ 469 с регистрационен № РВ7978МН

10. товарен автомобил бордови УАЗ 452Д с регистрационен № РВ7984МН.

 

Откриване на тръжната процедура на 10.10.2014г. от 10:00 часа в гр.Пловдив, ул. “Бачо Киро” №1, в заседателната зала на 4-ти етаж в ССТ-Пловдив.

 

            Начална тръжна цена по позиции:

- Позиция 1435,00 (четиристотин тридесет и пет) лева, без ДДС;

- Позиция 2 950,00 (деветстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 31 260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 4790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 5 880,00 (осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 6 800,00 (осемстотин) лева, без ДДС;

- Позиция 7 700,00 (седемстотин)  лева, без ДДС;

- Позиция 8 750,00 (седемстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 9 850,00 (осемстотин и петдесет)  лева, без ДДС;

- Позиция 10 940,00 (деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

            Депозит за участие в търга по позиции в размер на:

- Позиция 143,50 (четиридесет и три лв. и 50ст.) лева, без ДДС;

- Позиция 2 95,00 (деветдесет и пет) лева, без ДДС;

- Позиция 3126,00 (сто двадесет и шест) лева, без ДДС;

- Позиция 479,00 (седемдесет и девет) лева, без ДДС;

- Позиция 5 88,00 (осемдесет и осем) лева, без ДДС;

- Позиция 6 80,00 (осемдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 7 70,00 (седемдесет) лева, без ДДС;

- Позиция 8 75,00 (седемдесет и пет) лева, без ДДС;

- Позиция 9 85,00 (осемдесет и пет) лева, без ДДС;

- Позиция 10 94,00 (деветдесет и четири) лева, без ДДС.

 

Начин на плащане на депозита – в лева в касата на ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул.“Бачо Киро” № 1 ет. 2 счетоводство и каса, в срок до 15:00 часа на 16.10.2014 г.

 

Тръжната документация за участие в търга може да се закупува в срок до 12:00 часа на 15.10.2014г. в счетоводството на ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул. ”Бачо Киро” № 1 ет. 2 счетоводство и каса, срещу невъзвръщаема сума от 72,00 лева с включен ДДС.

            Оглед на актива може да се извърши след предварителна заявка, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 15.10.2014 г. вкл. срещу документ за закупена тръжна документация. При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ-Пловдив.

         

Местоположение на активите – на територията на Секция “Сигнализация и Телекомуникации” Пловдив: гр.Пловдив, ул.“Бачо Киро” 1 в двора на секцията и гр.Стара Загора, ул.“Герасим Папазчев” №4 складова база Стара Загора на ССТ-Пловдив.

 

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 16.10.2014 г. в деловодството на ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул. ”Бачо Киро” № 1 ет. 2.

 

Търгът ще се проведе на 17.10.2014г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. “Бачо Киро” №1, в заседателната зала на 4-ти етаж в ССТ-Пловдив.

 

Обявяване на резултатите от проведения търг – до 16:00 часа на 20.10.2014г. на мястото за обяви в ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул.”Бачо Киро” № 1 ет. 2.

 

При неявяване на кандидати за участие в търга, ще се проведе повторен търг при същите условия на 07.11.2014 г. от 10.00 часа в гр.Пловдив, ул. “Бачо Киро” №1, в заседателната зала на 4-ти етаж в ССТ-Пловдив при предварително спазване на следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 12:00 часа на 05.11.2014 г. в счетоводството на ССТ-Пловдив, Пловдив ул.“Бачо Киро” № 1, ет. 2 счетоводство и каса;

- внасяне на депозит за участие в повторния търг – до 15:00 часа на 06.11.2014 г. в касата на ССТ-Пловдив, Пловдив ул.“Бачо Киро” № 1, ет. 2 счетоводство и каса;

            - оглед на актива може да се извърши след предварителна заявка, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05.11.2014 г. вкл. срещу документ за закупена тръжна документация. При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ-Пловдив;

            - приемане на заявления за участие в повторния търг – до 16:00 часа на 06.11.2014 г. в деловодството на ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул.”Бачо Киро” № 1 ет. 2;

            - обявяване на резултатите от повторния търг – до 16:00 часа на 10.11.2014г.  на мястото за обяви в ССТ-Пловдив, гр.Пловдив ул.”Бачо Киро” № 1 ет. 2.

 

За контакти: инж.Добромир Романов, моб. тел. 0885 922 105 – за организация на огледа и за организация и провеждане на търга.