Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 16.12.2014 г.

17.12.2014 г.