Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 06.01.2015 г.

06.01.2015 г.