Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” - УДВГД Пловдив

08.01.2015 г.