Архив обяви

Свободен жилищен фонд на територията на ЖПС Г.Оряховица, разпределен по поделения, в чиито баланс се водят към 23.01.2015 г.

23.01.2015 г.