Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти ЖПС СОФИЯ

27.02.2015 г.

С П И С Ъ К

 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

 

На свое заседание, проведено на 20.02.2015 г. жилищната комисия към ЖПС София на основание Заповед № 446/ 27.02.2013 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, е разгледала подадените заявления от кандидати и предлага за настаняване и пренастаняване, във ведомствени жилища при спазване на установените нормативи, следния проект на разпределение:

             

ЖПС СОФИЯ

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, санитарен възел и мазе № 21, с полезна площ 42,00 кв.м., с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 11, вх. А, ет. 6, ап. 21, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Даниела Кирилова Атанасова.

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 31,73 кв.м, с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков Корсаков” № 113, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Борис Петков Киров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

3. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 30,95 кв.м, с адрес: с. Яна, гара Яна, бул. „Ботевградско шосе” № 10, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мануела Манолова Каменова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

4. В жилище, представляващо: една стая, кухня, сервизно помещение и мазе № 12, с полезна площ 40,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, ж.к. Тева, бл. 17, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мая Славкова Алексиева.

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, мазе и външна тоалетна, с полезна площ 39,60 кв.м, с адрес: жп гара Вакарел, ул. „Железничарска”, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Йордан Ангелов Цимпарев.

 

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външна тоалетна, с полезна площ 41,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, кантон на км. 91+336, ул. „Аракчийски мост” № 2, ет. 1, жилище № 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Радко Кирилов Янев.

 

7. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 29,84 кв.м, с адрес: гр. София, жп гара Казичене, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Никола Йорданов Георгиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

8. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 52,00 кв.м, с адрес: жп гара Генерал Тодоров, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Светослава Иванова Шаренкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

9. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 43,84 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. Слатина, жп спирка Христо Смирненски, бл. 4, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Румен Вергилов Величков.

 

10. В жилище, представляващо: три стаи, вестибюл, кухня, сервизни помещения, мазе № 3 и таван № 6, с полезна площ 75,94 кв.м, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 103, ет. 5, ап. 19, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Татяна Дочева Василева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                                                                                                               

11. В жилище, представляващо: една стая, кухня, сервизно помещение и мазе № 32, с полезна площ 41,00 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 11, вх. Г, ет. 8, ап. 128, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Лиляна Георгиева Иванова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

           

12. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 41,51 кв.м, с адрес: гр. София, жп гара Владая, бл. 227, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Иванка Георгиева Стойнева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

           

13. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 32,00 кв.м, с адрес: гр. София, жп гара Кремиковци, жилищна сграда № 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Огнянчо Нинов Митов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

           

14. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: жп гара Бели брег, жилищна сграда № 2, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Здравко Грозданов Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

15. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 32,00 кв.м, с адрес: гр. София, ул. „Стефансон” № 5Б, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надка Софрониева Кръстева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

16. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 41,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, жп гара Перник-разпределителна, ул. „Сини вир”, сграда на бившия жп участък ПРР, бл. 2, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Атанас Ченов Петров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

17. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,15 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата” № 14, бл. 1, вх. 2, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Спаска Илиева Панова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

18. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 33,00 кв.м, с адрес: гр. София, жп гара Казичене, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ефросимка Асенова Петрова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.