Архив обяви

Поделение „Електроразпределение“ продава 302 стоманобетонни стълба с дължина 8 метра

27.03.2015 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за железопътния транспорт,  чл. 16, ал. 5 от Наредба № 7 /14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите и в изпълнение Заповед № 237 /10.02.2015 г на Генералния директор на ДП „ НКЖИ”

 О Б Я В Я В А

 

Поделение „Електроразпределение“ продава 302 стоманобетонни стълба с дължина 8 метра, демонтирани при изпълнение на обект „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив“, непродадени на два последователни търга и след заповед съгласно чл. 16 ал.2 от Наредбата. Стълбовете се намират в района на гара Тодор Каблешков.

Продажната цена за един брой стоманобетонен стълб е 5,00 лева, без ДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

За контакти: инж. А. Николов – тел. 032/638 810; 0887262252.