Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти в ЖПС Горна Оряховица към 26.05.2015 г.

27.05.2015 г.