Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на жп съоръжения втора употреба, 450 линейни метра релси S 49, намиращи се на жп гара Генерал Тодоров, по пета жп линия

16.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ

 

О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на жп съоръжения втора употреба, 450 (четиристотин и петдесет) линейни метра релси S 49 , намиращи се на жп гара Генерал Тодоров, по пета жп линия, област Благоевград, в изпълнение на Решение на на Управителния съвет на ДП „НКЖИ”, по т.10 от Протокол № 17-06/15 от 09.06.2015 г., водещи се в баланса на ЖП Секция София.

Откриване на тръжната процедура от10:00 часа на 23.06.2015 г. при:

1. Начална тръжна цена 8 370,00 (осем хиляди, триста и седемдесет) лева без ДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 837,00 лева (осемстотин тридесет и седем лева).

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП „НКЖИ”- ЖП Секция София .

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 14:00 часа на 30.06.2015 г. в отдел „Имоти”, гр. София, бул. Кн.Мария-Луиза 122 А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на ЖП Секция София, гр. София, бул. Кн.Мария-Луиза 120 А.

Оглед на актива, може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 30.06.2015 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – ЖП Секция София – ж.п.гара Генерал Тодоров, област Благоевград.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 30.06.2015 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул. Кн.Мария-Луиза 120 А – деловодство.

Класиране на офертите – на 01.07.2015 г. от 10:00 часа в ЖП Секция София, гр. София, бул. Кн.Мария-Луиза 120 А.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се открие на  08.07.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. Кн.Мария-Луиза 120 А, заседателна зала – първи етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 14:00 часа на 15.07.2015 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 15.07.2015 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 15.07.2015 г.

Класиране на офертите – от 10:00часа на 16.07.2015 г.

 

За контакти тел.:  0888 22 39 72  Г. Бошнаков