Архив обяви

Инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив-Първи етап –ЛОТ1: Изграждане на равнинен участък София-Елин Пелин изграждане на пътни надлези“

08.07.2015 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

 

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив - Първи етап –ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София - Елин Пелин изграждане на пътни надлези“. Електронен вариант на информацията е на разположение на следния линк: ТУК

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ“, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №110 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа за периода от 08.07.2015г. до 22.08.2015г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863