Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 27.07.2015 г.

27.07.2015 г.

С П И С Ъ К

 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

На свои заседания, проведени, както следва:

 

1. На 09.07.2015 г. жилищната комисия към УДВГД Горна Оряховица на основание Заповед № 599/ 02.04.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”.

2. На 16.07.2015 г. жилищната комисия към ЖПС Пловдив на основание Заповед № 449/ 17.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Жилищните комисии са разгледали подадените заявления от кандидати и предлагат за настаняване и пренастаняване, в свободните ведомствени жилищни и други имоти при спазване на установените нормативи, следния проект на разпределение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

                  1. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 35,70 кв.м, с адрес: гр. Шумен, ул. „Станционна” № 8, приемно здание на жп гара Шумен, вх. Б, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде настанена Мара Янкова Златева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

ЖПС ПЛОВДИВ

 

1. В жилище, представляващо: две спални, дневна, кухня с ниша, баня с тоалетна, коридор и мазе, с полезна площ 70,25 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” № 10, бл. 1, ет. 3, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Алексей Светозаров Славов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                                                                                                     

2. В жилище, представляващо: стая, кухня, баня с тоалетна, антре и мазе, с полезна площ 44,81 кв.м, с адрес: гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“, бл. 28, вх. Б, ет. 2, ап. десен, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанена Маринка Георгиева Стоянова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел, коридор и мазе, с полезна площ 63,42 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, Подрайон КМ, бул. „Славянски“ № 104, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Недялко Начев Иванов.

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел, коридор и тераса, с полезна площ 40,70 кв.м, с адрес: гр. Карнобат, жп гара Карнобат, сграда АТЦ, ет. 2, ап. среден, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Константин Стойчев Драганов.

 

                   5. В жилище, представляващо: стая, кухня, баня с тоалетна, коридор, тераса и мазе, с полезна площ 41,29 кв.м, с адрес: с. Тулово, ул. „Пролет“ № 5, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Дико Христов Кинов.

                

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел, две тераси и мазе, с полезна площ 53,50 кв.м, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Росица” № 44, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Иван Стоянов Дичев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

7. В жилище, представляващо: стая, кухня, баня с тоалетна, коридор, две тераси и мазе, с полезна площ 53,00 кв.м, с адрес: с. Тулово, ул. „Пролет” № 5, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Веселин Добромиров Велчев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                                                                                                                  

 

                                                                                                             27.07.2015 г