Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти към 03.08.2015 г.

03.08.2015 г.

 

 С П И С Ъ К

 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

 

На свои заседания, проведени, както следва:

 

1. На 21.07.2015 г. жилищната комисия към УДВГД София на основание Заповед № 994/ 22.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”.

2. На 24.07.2015 г. жилищната комисия към ЖПС София на основание Заповед № 1104/ 08.06.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”;

3. На 27.07.2015 г. жилищната комисия към УДВГД Пловдив на основание Заповед № 1432/ 16.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Жилищните комисии са разгледали подадените заявления от кандидати и предлагат за настаняване и пренастаняване, в свободните ведомствени жилищни и други имоти при спазване на установените нормативи, следния проект на разпределение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             УДВГД СОФИЯ

 

                  1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: с. Реброво, приемно здание на жп гара Реброво, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Иван Василев Митев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

                  2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 52,10 кв.м, с адрес: жп гара Бов, приемно здание, ул. „Издримец“ № 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Албена Тошкова Злакьова.

 

                  3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 53,15 кв.м, с адрес: жп гара Казичене, приемно здание, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Антоанета Василева Кръстанова.

 

ЖПС СОФИЯ

 

1. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 78,16 кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, бл. № 2, ет. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Димитринка Атанасова Ангова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                                                                                                     

2. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,15 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к.„Подуяне“, ул. „Железни врата“ №14, бл. 1, вх. 3, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Емил Йорданов Киров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,15 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата“ № 14, бл. 1, вх. 4, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена  Цветанка Ангелова Николова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

4. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 38,00 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. Левски, ул. „Витиня“ № 39, бл. 12, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Георги Бориславов Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

                   5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 34,00 кв.м, с адрес: гр. София, ж.к. Илиянци, ул. „Азалия“ № 2А, каменен жил. бл. 8, вх. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Сезгин Расимов Арифов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

                

6. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 34,45 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Подуяне, ул. „Железни врата“ № 14, бл. 10, вх. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Велин Василев Христов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 28,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, ул. „Тютюнева долина” № 7, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Радослава Василева Рангелова.

                                                                                                                  

8. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо етажно сервизно помещение, с полезна площ 30,00 кв.м, с адрес: гр. София, кв. Обеля, жп кантон, ул. „1-ва” № 18, вх. 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Димитринка Господинова Димова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

УДВГД ПЛОВДИВ

 

                   1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, антре  и санитарно помещение, с полезна площ 69,29 кв.м, с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ж.п. гара Първомай, ПЗ, вх. А, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Йордан Ангелов Йорданов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

 

                                                                                                             27.07.2015 г