Архив обяви

Обява за открит обществен достъп

14.10.2015 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

 

Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин– Медковец”. 

 

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ“, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №110 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа за периода от 14.10.2015г. до 28.10.2015г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863