Архив обяви

Организиране на срещи за общественото обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ“ „Модернизация на железопътната линия Радомир-Кулата”

18.02.2016 г.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

На основание чл.  97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2

от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е ДО М Я В А

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение:

 

„Модернизация на железопътната линия Радомир-Кулата”

Срещите ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

място на общественото обсъждане

21/03/2016г.

13:00

Община Петрич и кметствата: Чучулигово, Марино поле, Марикостиново и Генерал Тодоров

сградата на община Петрич

22/03/2016г.

10.00

Община Сандански и

кметствата: Левуново, Дамяница, Лешница, Поленица и Плоски

сградата на община Сандански

22/03/2016г.

14:00

Община Струмяни и

кметство Илинденци

сградата на община Струмяни

23/03/2016г.

10:00

Община Кресна и кметствата: Долна Градешница и Стара Кресна

сградата на община Кресна

23/03/2016г.

14:00

Община Симитли и кметствата: Мечкул, Ракитна, Полето, Крупник и Железница

сградата на община Симитли

24/03/2016г.

10:00

Община Благоевград и кметствата: Церово, Рилци и Бело Поле

сградата на община Благоевград

24/03/2016г.

14:00

Община Кочериново и кметствата: Бараково и Мурсалево

сградата на община Кочериново

25/03/2016г.

10:00

Община Бобошево и кметствата: Слатино и Усойка

сградата на община Бобошево

25/03/2016г.

14:00

Община Дупница и кметствата: Крайни Дол, Джерман, Яхиново, Дяково, Тополница и Делян

сградата на община Дупница

28/03/2016г.

10:00

Община Радомир и кметствата: Дрен, Долна Диканя, Гълъбник, Чуковец, Кондофрей, Стефаново, Долни Раковец, Бобораци и Кошарите

сградата на община Радомир

 

Докладът за ОВОС е на разположение на заинтересованите всеки работен ден

от 10.00 до 16.00 часа в съответната община и в сградата на ДП „НКЖИ”, на адрес

гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110, в стая № 612, етаж 6

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт: Мирослава Доганджийска, тел.: 02/ 932 3863, e-mail:m.dimcheva@rail-infra.bg

                                Анна Толина, тел.: 02/ 932 6148, e-mail: a.tolina@rail-infra.bg