Архив обяви

Oтчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „пътен надлез „Триводици“ на км 132+592.42 по трасето на железопътен участък Септември – Пловдив”

20.05.2016 г.

РМС №361 от 12.05.2016

Необходими документи за започване на процедурата по изплащане на равностойните парични обезщетения:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5