Архив обяви

Инвестиционно предложение „Премахване на прелезите и изграждане на подлези/надлези за жп участък Пловдив – Бургас“, част от проект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“

29.06.2016 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

О Б Я В Я В А

 

открит обществен достъп до обобщена справка, отнасяща се за инвестиционно предложение „Премахване на прелезите и изграждане на подлези/надлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, част от проект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

В справката се съдържа информация, включваща анализ на степента, в която постановените с Решение № ЕО – 3/2016 г. на министъра на околната среда и водите условия са предвидени в проектите на ПУП-ПП и ПУП-ЧИПРЗ.

 

Електронен вариант на обобщената справка е на разположение на следния линк: виж тук.

за периода от 29.06.2016г. до 15.07.2016г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863