Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти,предоставени за управление на ЖПС Пловдив,ЖПС София, УДВГД Пловдив

01.08.2016 г.