Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ"- ЖПС ГО и УДВГД ГО към 12.08.2016 г.

12.08.2016 г.