Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти в ЖПС Пловдив към 22.02.2017 г.

22.02.2017 г.