Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти в ЖПС Пловдив, ЖПС Горна Оряховица и ССТ София към 04.07.2017 г.

04.07.2017 г.