Архив обяви

Обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“

05.09.2017 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

 

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“. Електронен вариант на информацията е на разположение на следния линк: виж тук.

 

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ“, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №110 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа за периода от 07.09.2017г. до 25.09.2017г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863