Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти в ЖПС София и ЖПС Шумен към 06.10.2017 г.

06.10.2017 г.

С П И С Ъ К

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ“

 

На свои заседания, проведени на:

- 30.08.2017 г. жилищната комисия към ЖПС София на основание Заповед № 1612/08.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“,

- 19.09.2017 г. жилищната комисия към ЖПС Шумен на основание Заповед № 1681/21.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“,

са разгледали подадените заявления от кандидатите и предлагат за настаняване и пренастаняване, в свободните ведомствени жилищни имоти и подлежащи на освобождаване, при спазване на установените нормативи, следния списък на разпределение:

 

ЖПС СОФИЯ

 

            1.В жилище, представляващо: три стаи, кухня и общи сервизни помещения, с полезна площ 80,91 кв.м, с адрес: гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, жп гара Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 2, жилищна сграда № 1, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Иван Василев Димитров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            2. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 32,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда – Връбница, община Столична, област София град, жп гара Волуяк, ул. „Победа“ № 2, жп бл. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Елена Георгиева Костова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            3. В жилище, представляващо: кухня и дневна, таван – две стаи, склад № 4, с полезна площ 59,64 кв.м, с адрес: гр. София, район Овча купел, община Столична, област София – град, кв. Горна баня, ул. „Урал“ № 20, жп кантон 9+700, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Мариан Тодоров Трифонов.

 

            4. В жилище, представляващо: една стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 25,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Банкя, община Столична, област София – град, жп спирка Иваняне, ул. „Слънчев бряг“ № 1, жп кантон 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Александър Кирилов Александров.

 

            5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, мазе, с полезна площ 66,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. „Сини вир“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Гергана Надеждова Сърбинска, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: с. Големо село, община Дупница, област Кюстендил, жп кантон, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Андон Василев Темелакиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

 

ЖПС ШУМЕН

 

1. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, санитарен възел, изба и таван, с полезна площ 35,91 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. „Калиакра“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 11, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Ивелина Георгиева Пенева.

 

2. В жилище, представляващо: една стая, кухня, санитарно помещение, коридор и изба, с полезна площ 41,07 кв.м, с адрес: гр. Белослав, община Белослав, област Варна, ул. „Стадиона“ № 52, вх. 2, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Диана Станева Стоянова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба, с полезна площ 34,45 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, бул. „Мадара“ № 28, вх. 3, ет. 4, ап. 32, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Севги Акиф Рагуб, чрез настойника й Селямие Аляйдинова Сами, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение, тераса и мазе, с полезна площ 55,44 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. „Повеляново“, ул. „Припек“, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 31, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Елеонора Христова Райкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухненска ниша, санитарно помещение, изба и таван, с полезна площ 46,94 кв.м, с адрес: с. Тополи, община Варна, област Варна, местност „Гарата“, бл. 2, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Петко Стефанов Петков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

6. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба, с полезна площ 38,32 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 30, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Ралица Ленкова Благоева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение и изба, с полезна площ 55,87 кв.м, с адрес: с. Комунари, община Дългопол, област Варна, жп гара Комунари, жилищен блок № 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Марина Петкова Стефанова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение и изба, с полезна площ 46,98 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски конник“, бл. 7, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Осман Исмаилов Османов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

9. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба, с полезна площ 38,53 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 30, бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Галин Емилов Маринов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.