Архив обяви

Процедура по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Модернизация на участък Ямбол – Зимница“, при гара Завой“

01.11.2017 г.

РМС№622 от 20 октомври 2017 год.

Информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойните парични обезщетения:

Информация за документи за физически лица

Информация за документи за юридически лица