Архив обяви

Списък за за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” - УДВГД София и ЖПС Враца към 29.01.2018 г.

29.01.2018 г.