Архив обяви

Свободен жилищен фонд на територията на Железопътна секция Шумен, разпределен по поделения, в чиито баланс се водят, към 01.02.2018 г.

01.02.2018 г.