Архив обяви

Отчуждаване на части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Жп линия София-Пловдив, участък Ихтиман-Септември“

08.02.2018 г.

Обявление за отчуждение на имоти в област Пазарджик за реализация на инфраструктурни проекти

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, за държавна нужда, за изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, подробно описани в Решение № 46 на Министерския съвет от 31 януари 2018 г.

Обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, строителство на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, представлява национален обект на основание § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона железопътния транспорт, тъй като е част от железопътна магистрала „Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград”.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.