Архив обяви

Процедура по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

20.02.2018 г.

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 46 от 31 януари 2018 год.

Информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойните парични обезщетения:

Информация за документи на физически лица

Информация за документи на юридически лица