Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, изготвен на база протокол от заседание на жилищната комисия при ЖПС Шумен към 19.02.2018 г.

19.02.2018 г.