Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищните имоти в ЖПС Враца и ЖПС Горна Оряховица ктм 14.03.2018 г.

14.03.2018 г.