Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти в УДВГД Пловдив и ЖПС Шумен към 19.04.2018 г.

19.04.2018 г.