Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти в УДВГД Пловдив, ЖПС Пловдив и ЖПС Враца към 11.05.2018 г.

11.05.2018 г.